Úřední deska pro WordPress / UDW Lite

Na této straně jsou funkční ukázky pluginů úřední desky pro WorPress. Pluginy jsou určeny pro weby měst, městských částí a obcí, kde jej vyžaduje legislativa ČR. Detailní popis naleznete ve článku úřední deska pro WordPress. Jedná se jednak o výchozí, minimalistickou a ekonomickou verzi pluginu UDW Lite pro obce menších měst, která obsahuje pouze povinné funkce. Připravuje se rozšířená verze pluginu UDW Pro. Ostatní rozšíření funkcí obecních webů naleznete v kategorii „Funkce pro obecní weby„.

 

UDW Lite

Název Popis Datum vyvěšení Datum sejmutí Soubor